Sportakkoord

Iedereen in de gemeente Oisterwijk moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich kunnen ontwikkelen. De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewegen en/of daar een bijdrage aan te leveren zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, werken aan een goede gezondheid of willen een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze uitgangspunten zijn verweven in het lokale sportakkoord Oisterwijk.

Momenteel zijn we bezig met de transitiefase van sportakkoord 1 naar sportakkoord fase 2.