Over ons

Natuurlijk Gezond

Heel Oisterwijk in beweging!

Natuurlijk Gezond geeft een impuls aan een actieve, sportieve, gezonde en culturele leefstijl onder alle inwoners in de gemeente Oisterwijk. Samen zorgen we er voor dat iedereen in de mooie groene omgeving van Oisterwijk kan opgroeien en meedoen.

We willen van de gemeente Oisterwijk een aantrekkelijke gemeenschap maken om te wonen, werken, leven en recreëren. Inwoners moeten trots zijn om hier te wonen. Iedereen doet mee, de gehele gemeenschap, van jong tot oud. Inwoners uit Oisterwijk zijn zelfredzaam en nemen eigen verantwoordelijkheid. Daar waar nodig doen we het samen en helpen elkaar en in het bijzonder voor kwetsbare individuen.

Sport, bewegen en cultuur is voor iedereen toegankelijk. Iedereen heeft dezelfde kansen en krijgt de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen en ontplooien. Mensen in Oisterwijk zijn hierdoor in staat om zelf gezonde en groene keuzes te maken. We stimuleren dat alle inwoners voldoende bewegen en een gezonde en vitale leefstijl hebben. Dit komt mede door de stimulans van de natuurlijke omgeving in Oisterwijk. We willen inwoners helpen bij het vinden van een passende sport en gezonde leefstijl met behulp van gezonde voeding. Ook willen we dat inwoners elkaar daar bij helpen, door meer samen te bewegen of initiatieven te bedenken én uit te voeren. Samen houden we elkaar fit en gezond.

De jeugd krijgt veel mogelijkheden zichzelf op een natuurlijke manier sportief én gezond te ontwikkelen. We willen ook dat jeugd meer bekend raakt met het culturele aanbod om hun creativiteit te bevorderen. Ook kwetsbare inwoners, zoals ouderen en mensen met een beperking, helpen we samen om meer in beweging te komen. Daarbij zijn verenigingen natuurlijk een onmisbare partner. Zij staan midden in de maatschappij en nemen hun verantwoordelijkheid voor het stimuleren van meer beweging.

Krachten in Oisterwijk en worden gebundeld en initiatieven samengevoegd. Initiatieven zijn vernieuwend, komen van inwoners zelf en zijn voor iedereen bekend en bereikbaar. Onze successen vieren en beleven we samen. We dagen elkaar uit om daadwerkelijk samen aan de slag te gaan! De visie wordt uitgedragen en gestimuleerd door de inzet van combinatiefunctionarissen.

Natuurlijk Gezond bestaat uit drie programma’s. Deze richten zich op verschillend doelgroepen: