Verenigingsondersteuning in Oisterwijk

Wij geloven in de kracht van verenigen. De verenigingsondersteuner ondersteunt sportverenigingen bij diverse hulpvragen en bij het verbinden en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen (sport)verenigingen in de gemeente Oisterwijk. Op naar een vitale toekomst.

Alle verenigingen in de gemeente Oisterwijk zorgen voor ontmoeting, energie en plezier. Inwoners van jong tot oud ontmoeten elkaar bij de verenigingen die de gemeente Oisterwijk rijk is. Daar zijn we trots op. Maar we zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. De verenigingen kennen veel uitdagingen, maar het biedt ook kansen. De verenigingsondersteuner helpt verenigingen op weg om ze klaar te maken voor de toekomst.

Wat we doen


De verenigingsondersteuner gaat aan de slag met alle thema's waar verenigingen mee te maken hebben, zoals ledenwerving en -behoud, vrijwilligerswerving en -behoud, samenwerkingen, aanbod en communicatie. Daarnaast zet de verenigingsondersteuner zich in om de ambities en actiepunten uit het lokale sportakkoord Oisterwijk te realiseren. Zo zet de verenigingsondersteuner, samen met de ruim dertig ambassadeurs van het sportakkoord, sport en bewegen opnieuw op de kaart.

  • Het zijn van een aanspreekpunt voor (individuele) hulp- en ondersteuningsvragen van verenigingen

  • Het opbouwen van het netwerk van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties

  • Het uitvoeren van een verenigingsmonitor

  • Het organiseren van verenigingscafés over samenwerking, communicatie, vrijwilligers en duurzaamheid

  • Het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers en kader door scholing en cursussen

  • Het stimuleren en ondersteunen in het ontwikkelen van aanbod voor ouderen of mensen met een beperking

  • Het stimuleren van samenwerking op het gebied van aanbod, activiteit en evenementen, accommodaties en inkoop


Blijf op de hoogte!


Meer weten over verenigingsondersteuning in Oisterwijk? Of heb je goede ideeën om jouw sportvereniging klaar te maken voor de toekomst? Neem contact op.