Sociaal veilig sportenBij ons staat sportplezier hand in hand met veiligheid en respect. Ons doel is simpel: een omgeving creëren waarin iedereen met een gerust hart kan sporten. Ontdek hoe wij bijdragen aan een veilige sportomgeving voor jong en oud. Doe met ons mee en maak sporten in Oisterwijk nóg leuker!

De werkgroep 'Veilige Sportomgeving Oisterwijk' zet zich in voor een sociaal en veilig sportklimaat waarin iedereen met plezier kan sporten. Helaas zijn onsportief gedrag, intimidatie en geweld nog steeds zaken waar we mee te maken hebben in de sportwereld. Deze uitdagingen staan echter hoog op onze agenda, en met toewijding werken we eraan om ze uit te bannen.

Onze inzet is gebaseerd op het Sportakkoord 2, waarin een speciale werkgroep het project 'Veilige Sportomgeving Oisterwijk' initieerde. Ons doel is om in 2026 het merendeel van alle sportaanbieders te laten voldoen aan de basiseisen sociale veiligheid. Deze eisen vormen het fundament voor een veilige sportomgeving:

  1. VOG’s voor alle vrijwilligers: Elk vrijwilliger heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) om te waarborgen dat we met integere mensen werken.

  2. Gedragscode Sport: We hebben een duidelijke gedragscode opgesteld die van toepassing is op iedereen binnen onze organisatie. Deze code vormt de basis voor respectvol gedrag en sportiviteit.

  3. Vertrouwenscontactpersoon: We hebben een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, een toegankelijk aanspreekpunt voor iedereen die met vragen of problemen zit.

  4. Cursus en/of e-learning voor trainers en coaches: Onze trainers en coaches worden uitgebreid geschoold, zodat ze niet alleen sporttechnische kennis bezitten, maar ook weten hoe ze een veilige en positieve sportomgeving kunnen creëren. Hiervoor wordt geadviseerd de e-learning 'Een beetje opvoeder' te volgen en kun je een beroep doen op de Services vanuit het NOC-NSF


In de eerste fase van het Sportakkoord Oisterwijk zijn deze maatregelen nog niet volledig geïmplementeerd. Maar we staan klaar om sportaanbieders en -verenigingen te ondersteunen om deze basiseisen te realiseren. Met hulp van een 'toolkit' die is ontwikkeld door de verenigingen bieden we praktische begeleiding, zodat clubs die werken met jeugd en kwetsbare doelgroepen een veilige haven kunnen zijn voor hun leden.

Wij geloven we dat iedereen het recht heeft om te sporten in een omgeving waarin ze zich veilig en gerespecteerd voelen. We werken hard om deze visie te realiseren en nodigen alle sportaanbieders en -verenigingen uit om samen met ons te bouwen aan een sportgemeenschap die veilig, positief en inclusief is voor iedereen. Daarom heeft de werkgroep enkele ambities.

de werkgroep heeft verschillende ambities om de aanpak te promoten en bewustzijn te creëren voor een veilige sportomgeving:

  1. Promotie via lokale kanalen: De aanpak wordt gepromoot via lokale media zoals de Nieuwsklok en platforms zoals wegwijsinoisterwijk.nl en HaarenEEN.nl en ook via nieuwsbrieven, socialmedia kanalen en websites van verenigingen.

  2. Verenigingsavond: Een informatieve avond wordt georganiseerd om informatie te delen en een dialoog te faciliteren tussen verenigingen.

  3. Campagne: Er wordt een campagne gelanceerd om bewustwording te vergroten over een veilige sportomgeving.

  4. Theatervoorstelling: Er wordt nagedacht over een theatervoorstelling over dit thema waarbij leden, trainers/coaches, ouders en andere betrokkenen worden uitnodigt om de boodschap te verspreiden.


Doe met ons mee en laten we samen het verschil maken!


Wil je meer informatie over dit onderwerp, wil je een bijdrage leveren. Bel 06-42059520 of mail naar jelle@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Meer weten?