Veilige Sportomgeving in de Schijnwerpers

Oisterwijk, 20 december 2023 – Gisteravond organiseerde het Kernteam Sportakkoord onder aanvoering van de Coördinator Sport & Preventie (Jelle van den Elzen) een avond in het teken van een veilige sportomgeving. In het ‘sportcafé’ georganiseerd bij v.v. Trinitas kwamen zo’n 40 geïnteresseerden uit het verenigingsleven samen om te praten over het cruciale thema van een veilige sportomgeving.

Dion Dankers, Wethouder, en Dirk Bakkeren, Voorzitter van v.v. Trinitas, openden officieel de avond en verwelkomden alle aanwezigen. Het thema werd ingeleid door een inspirerende introductie van Mark Meijer, voormalig Technisch Directeur KNGU, die het belang en de noodzaak van een veilige sportomgeving benadrukte.

De werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van MHC HOCO, v.v. Trinitas en Taxandria Atletiek, organiseerde een interactieve werkvorm om deelnemers actief te betrekken bij het thema. Deze sessie bood ruimte voor discussie, het delen van ervaringen en het bedenken van concrete actiepunten om een veilige sportomgeving te waarborgen.

Tot slot werden de ‘Vier V’s’ geïntroduceerd als leidraad voor het creëren en behouden van een veilige sportomgeving: Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon op de club, Verklaring Omtrent het Gedrag en Vakkundig geschoolde trainer-coaches. Deze kernwaarden vormen de basis voor verdere stappen en initiatieven om een veilige sportomgeving voor iedereen te realiseren.

De avond werd afgesloten met een aankondiging. Op 8 maart 2024 organiseert de werkgroep een theatervoorstelling in de Tiliander in samenwerking met stichting Positief Coachen. Hierover later meer. Er werd afgesloten met een dankwoord aan alle aanwezigen, sprekers en deelnemers, die hebben bijgedragen aan een waardevolle en informatieve bijeenkomst. Het succes van deze avond toont de betrokkenheid en inzet van de lokale gemeenschap voor een veilige sportomgeving.

Klik hier om de presentatie van 20 december 2023 te bekijken.

Namens de werkgroep ‘Veilige sportomgeving Oisterwijk’