Herijking sportakkoord, sport versterkt 2.0

Iedereen in de gemeente Oisterwijk moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich kunnen ontwikkelen. De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewegen en/of daar een bijdrage aan te leveren zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, werken aan een goede gezondheid of willen deelnemen aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze uitgangspunten zijn verweven in de herijkte versie van het lokale Sportakkoord in Oisterwijk.

In het Sportakkoord II ligt de nadruk op drie ambities, die weergeven wat de partners uit het speelveld samen willen bereiken om de sport in Nederland, en dus ook in Oisterwijk te versterken. Die ambities zijn ook leidend in de

Het gaat om de volgende ambities:
A. Het fundament op orde
B. Een groter bereik
C. Meer (zichtbare) betekenis

De ambities worden in Sportakkoord II toegelicht en er wordt beschreven welke stappen in Oisterwijk
worden gezet om bij te dragen aan deze ambities.

Meer informatie

Op sportakkoord.nl en op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord II en wat dit voor jouw club kunnen betekenen.

Wil je meer informatie over het Lokale Sportakkoord II, wil je als vereniging, ondernemende sportaanbieder of welzijnsorganisatie een bijdrage leveren. Neem dan contact op met de coördinator Sport & Preventie. Bel 06-42059520 of mail naar jelle@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.