Wijziging btw-sportvrijstelling

Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw. Dit geldt zowel voor gemeenten als voor amateursportorganisaties (verenigingen/stichtingen). Om dit te compenseren is zowel voor gemeenten als voor sportorganisaties een aparte subsidieregeling geïntroduceerd. In deze memo wordt meer informatie gegeven over de subsidieregeling voor sportorganisaties.

Subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties en sportmaterialen’
Hoe zit het met de btw?


Sportaccommodaties worden vrijgesteld van btw. Dat betekent dat er geen btw betaald hoeft te worden op bouw of verbouw van een accommodatie. Maar daardoor kan er ook geen gebruik gemaakt worden van recht op vooraftrek van btw. Dit kan nadelig zijn voor sportorganisaties.

Waarvoor is de nieuwe subsidie bedoeld?


Het Rijk wil zorgen dat verenigingen en stichtingen blijven investeren in hun accommodaties en materialen. Daarom kunnen amateursportorganisaties een subsidie aanvragen. De subsidieregeling gaat per 1 januari 2019 in. De subsidie is bedoeld voor:
- Bouw en onderhoud van sportaccommodaties
- Aanschaf en onderhoud van sportmaterialen

Hoeveel subsidie is er te krijgen?
De regeling subsidieert 20% van de kosten. Er moet minimaal € 5.000 subsidie aangevraagd worden om in aanmerking te komen. Maximaal kan € 2.500.000 subsidie worden aangevraagd. In totaal is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar.

Wil je als vereniging of stichting wel meedoen, maar kom je niet aan het minimumbedrag? Dan kun je ook een gezamenlijke aanvraag doen met anderen. Door samen te werken, kun je wellicht wél gebruik maken van de regeling.

Wanneer en hoe kan subsidie worden aangevraagd?


Vanaf 2 januari 2019 kan de subsidie online worden aangevraagd via de website (digitale portal) van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Meer informatie over de aanvraagprocedure is op dit moment nog niet bekend. Voor deze regeling geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Wacht dus niet te lang met aanvragen.
Klik hier als je op zoek bent naar meer informatie over de subsidieregeling.

Aanvullende subsidiemogelijkheden voor energiebesparing en toegankelijkheid


Naast bovenstaande subsidie is er een aanvullende subsidie van 15% beschikbaar voor kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid van de accommodatie. Voor energiebesparing kun je denken aan investeringen in LED voor sportveldverlichting, isolatie, warmtepompen of zonnepanelen. Bij investeringen om een sportaccommodatie beter toegankelijk te maken voor mindervaliden, kun je denken aan automatische deuren, liften of aanpassingen aan toilet/kleedkamers voor rolstoelgebruik. Een overzicht van de maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie, vind je hier.

Welke tips geven wij mee?


- Wacht met investeringen tot na 1 januari 2019, zodat je gebruik kunt maken van de subsidiemogelijkheden
- Bekijk de ‘extra’ kansen om te investeren in energiebesparing en/of toegankelijkheid
- Bereid de subsidieaanvraag alvast voor en vraag op tijd offertes aan
- Vraag gezamenlijk subsidie aan als het minimum subsidiebedrag niet wordt gehaald
- Vraag de verenigingsondersteuner/buurtsportcoach om advies bij vragen of onduidelijkheden